Ekologická politika

„Naše životní prostředí je rovněž Vaším životním prostředím“

Dodržování předepsaných ekologických zákonů a předpisů platících pro naší firmu považujeme za minimální požadavek kladený společnosti CSI. Cítíme proto povinnost sledovat znečišťování životního prostředí, snižovat jej a popřípadě mu zabraňovat. Důslednou realizací opatření v rámci systému ochrany životního prostředí jsme schopni realizovat průběžná zlepšení v ekologické oblasti. Pro firmu CSI má kromě toho centrální význam souvislost mezi ekonomií a ekologií.

Naše ekologická politika je patrná především z:

Vážíme si Vašich dotazů a připomínek a prosíme o jejich zaslání na adresu: quality@cs-international.cz

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Certifikáty

Certifikáty

Adresa

CS International s.r.o.
Plzeňská 552 / 265
CZ-155 00 Praha 5

tel: +420 233 383 991-4
fax: +420 233 383 995

Kontakt

Kontaktní formulář


Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem odpovědi. Odesláním formuláře s tímto souhlasíte.